ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមនិងសង្គ្រោះជីវិត

 

[English Below]
ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមនិងសង្គ្រោះជីវិត
Toys&Me មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយ GGEAR GROUP សាលាអន្ដរជាតិហ៊្វូតព្រីន និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាម មានកិត្តិយសជម្រាបជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និយោជិក និងសាធារណៈជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច ដែលមានទីតាំងនៅ Footprints International School សាខា ទួលគោក
• ចុះឈ្មោះនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://forms.gle/AcTWXp4PvWbnsLM99
• ទីតាំងផ្ដល់ឈាម៖ https://goo.gl/maps/Q61aL2sgjCeZMGrt7
• ព័ត៌មានលំអិតលេខទូរស័ព្ទ៖ 086 525 506

Join us with our blood donation to give hope and save lives!
Toys&Me in collaboration with GGEAR GROUP, Footprint International School and the National Blood Transfusion Center, is pleased to inform its leaders, employees, and the public that the company will host a voluntary blood donation program on December 17th, 2022. From 9 am to 5 pm at Footprints International School ( Toul Kork Campus)
• Please register through this link៖ https://forms.gle/AcTWXp4PvWbnsLM99
• Location ៖ https://goo.gl/maps/Q61aL2sgjCeZMGrt7
• For more information please contact ៖ 086 525 506

#Toysnme #ToyStore #footprintsinternationalschool #GGearGroup #bloodtransfusion